Słowo

ουπω

(1 - 20) z 22

znaleziono łącznie 28 razy w 27 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 23 razy w 22 wersetach, w Septuagincie 5 razy w 5 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady