Słowo

ουρανοις

(1 - 20) z 38

znaleziono łącznie 44 razy w 42 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 40 razy w 38 wersetach, w Septuagincie 4 razy w 4 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady