Słowo

ουρανον

(1 - 20) z 40

znaleziono łącznie 166 razy w 162 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 43 razy w 40 wersetach, w Septuagincie 123 razy w 122 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady