Słowo

ουρανος

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 50 razy w 46 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 38 razy w 34 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady