Słowo

ουρανου

(1 - 20) z 93

znaleziono łącznie 349 razy w 333 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 95 razy w 93 wersetach, w Septuagincie 253 razy w 239 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady