Słowo

ουρανω

(1 - 20) z 38

znaleziono łącznie 78 razy w 77 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 39 razy w 38 wersetach, w Septuagincie 36 razy w 36 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady