Słowo

ουρανων

(1 - 20) z 41

znaleziono łącznie 51 razy w 49 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 42 razy w 41 wersetach, w Septuagincie 9 razy w 8 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady