Słowo

ους

(1 - 20) z 62

znaleziono łącznie 329 razy w 307 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 65 razy w 62 wersetach, w Septuagincie 260 razy w 241 wersetach, w innych pismach 4 razy w 4 wersetach.

Przekłady