Słowo

ουτε

(1 - 20) z 45

znaleziono łącznie 140 razy w 61 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 93 razy w 45 wersetach, w Septuagincie 47 razy w 16 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady