Słowo

ουτοι

(1 - 20) z 77

znaleziono łącznie 406 razy w 333 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 79 razy w 77 wersetach, w Septuagincie 327 razy w 256 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady