Słowo

ουτος

(1 - 20) z 188

znaleziono łącznie 548 razy w 485 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 192 razy w 188 wersetach, w Septuagincie 355 razy w 296 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady