Słowo

ουτως

(1 - 20) z 206

znaleziono łącznie 853 razy w 745 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 213 razy w 206 wersetach, w Septuagincie 637 razy w 536 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady