Słowo

ουχ

(1 - 20) z 101

znaleziono łącznie 435 razy w 381 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 105 razy w 101 wersetach, w Septuagincie 328 razy w 278 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady