Słowo

ουχι

(1 - 20) z 54

znaleziono łącznie 218 razy w 193 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 56 razy w 54 wersetach, w Septuagincie 161 razy w 138 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady