Słowo

οφθαλμοι

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 150 razy w 145 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 134 razy w 129 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady