Słowo

οφθαλμου

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 13 razy w 12 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 7 razy w 7 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady