Słowo

οφθαλμους

(1 - 20) z 37

znaleziono łącznie 163 razy w 156 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 37 razy w 37 wersetach, w Septuagincie 126 razy w 119 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady