Słowo

οφθαλμων

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 74 razy w 74 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 62 razy w 62 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady