Słowo

οχλος

(1 - 20) z 45

znaleziono łącznie 52 razy w 50 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 46 razy w 45 wersetach, w Septuagincie 6 razy w 5 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady