Słowo

οψεσθε

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 32 razy w 31 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 20 razy w 19 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady