Słowo

οψεται

(1 - 4) z 4

znaleziono łącznie 62 razy w 58 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 4 razy w 4 wersetach, w Septuagincie 57 razy w 53 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady