Słowo

παιδια

(1 - 13) z 13

znaleziono łącznie 51 razy w 50 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 13 razy w 13 wersetach, w Septuagincie 38 razy w 37 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady