Słowo

παιδιον

(1 - 20) z 25

znaleziono łącznie 65 razy w 62 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 26 razy w 25 wersetach, w Septuagincie 39 razy w 37 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady