Słowo

παιδισκη

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 24 razy w 23 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 5 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 18 razy w 17 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady