Słowo

παις

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 88 razy w 86 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 79 razy w 77 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady