Słowo

παν

(1 - 20) z 72

znaleziono łącznie 478 razy w 408 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 78 razy w 72 wersetach, w Septuagincie 399 razy w 335 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady