Słowo

παντα

(1 - 20) z 243

znaleziono łącznie 1315 razy w 1183 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 267 razy w 243 wersetach, w Septuagincie 1041 razy w 933 wersetach, w innych pismach 7 razy w 7 wersetach.

Przekłady