Słowo

παντας

(1 - 20) z 84

znaleziono łącznie 452 razy w 420 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 88 razy w 84 wersetach, w Septuagincie 364 razy w 336 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady