Słowo

παντες

(1 - 20) z 164

znaleziono łącznie 702 razy w 616 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 176 razy w 164 wersetach, w Septuagincie 525 razy w 451 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady