Słowo

παντι

(1 - 20) z 59

znaleziono łącznie 242 razy w 236 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 60 razy w 59 wersetach, w Septuagincie 179 razy w 174 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady