Słowo

παντοκρατωρ

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 123 razy w 118 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 115 razy w 110 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady