Słowo

παντος

(1 - 20) z 23

znaleziono łącznie 295 razy w 281 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 24 razy w 23 wersetach, w Septuagincie 266 razy w 253 wersetach, w innych pismach 5 razy w 5 wersetach.

Przekłady