Słowo

παντων

(1 - 20) z 127

znaleziono łącznie 428 razy w 395 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 136 razy w 127 wersetach, w Septuagincie 289 razy w 265 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady