Słowo

παρ

(1 - 20) z 61

znaleziono łącznie 205 razy w 196 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 61 razy w 61 wersetach, w Septuagincie 143 razy w 134 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady