Słowo

παρα

(1 - 20) z 129

znaleziono łącznie 629 razy w 578 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 139 razy w 129 wersetach, w Septuagincie 490 razy w 449 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady