Słowo

παραδω

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 17 razy w 15 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 6 razy w 5 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady