Słowo

παρακαλεσαι

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 14 razy w 13 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 8 razy w 7 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady