Słowo

παρεδωκεν

(1 - 18) z 18

znaleziono łącznie 78 razy w 76 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 18 wersetach, w Septuagincie 60 razy w 58 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady