Słowo

πας

(1 - 20) z 93

znaleziono łącznie 631 razy w 570 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 99 razy w 93 wersetach, w Septuagincie 523 razy w 468 wersetach, w innych pismach 9 razy w 9 wersetach.

Przekłady