Słowo

πασα

(1 - 20) z 43

znaleziono łącznie 282 razy w 253 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 46 razy w 43 wersetach, w Septuagincie 235 razy w 209 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady