Słowo

πασαι

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 123 razy w 109 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 108 razy w 94 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady