Słowo

πασαις

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 81 razy w 76 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 75 razy w 70 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady