Słowo

πασαν

(1 - 20) z 52

znaleziono łącznie 362 razy w 334 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 58 razy w 52 wersetach, w Septuagincie 302 razy w 280 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady