Słowo

πασας

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 259 razy w 237 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 248 razy w 226 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady