Słowo

παση

(1 - 20) z 43

znaleziono łącznie 215 razy w 204 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 44 razy w 43 wersetach, w Septuagincie 171 razy w 161 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady