Słowo

πασης

(1 - 20) z 40

znaleziono łącznie 176 razy w 169 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 41 razy w 40 wersetach, w Septuagincie 135 razy w 129 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady