Słowo

πασχα

(1 - 20) z 27

znaleziono łącznie 58 razy w 55 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 29 razy w 27 wersetach, w Septuagincie 29 razy w 28 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady