Słowo

πασων

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 77 razy w 77 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 70 razy w 70 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady