Słowo

πατερ

(1 - 20) z 24

znaleziono łącznie 42 razy w 39 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 24 razy w 24 wersetach, w Septuagincie 13 razy w 10 wersetach, w innych pismach 5 razy w 5 wersetach.

Przekłady