Słowo

πατερα

(1 - 20) z 87

znaleziono łącznie 221 razy w 204 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 96 razy w 87 wersetach, w Septuagincie 125 razy w 117 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady